14-day Beijing Shandong Jiangsu Shanghai High Speed Rail Tour

BeijingShanghaiSuzhouNanjingTai'anQufuJi'nan

14-day Beijing Shandong Jiangsu Shanghai High Speed Rail Tour covers the most popular tourist...

6-day Shangdong Jinan Mt.Tai Qufu Qingdao Tour

Ji'nanTai'anQufuQingdaoWeihai

This 6-day Shangdong Tour covers Jinan Baotu Spring, Tai'an Mount.Tai and Confucius Hometown...