8-day Xinjiang Silk Road Highlights

DunhuangTurpanUrumqiKashgar

The 8 days Xinjiang Silk Road Tour covers Shazhou Night Market, Mogao Grottoes, Echoing-Sand...

10-day Great Silk Road Tour

XianDunhuangTurpanUrumqiKashgarBeijing

The 10 days Great Silk Road Tour for tourist silk road culture and nature interests to visit...

17-day Golden China & Silk Road Xinjiang Tour

ShanghaiGuilinXianLanzhouXiaheJiayuguan DunhuangTurpanUrumqiBeijing

This golden China triangle Beijing Xian Shanghai Tour links the Silk Road travel attractions in...