12-day China Kungfu Tour

12-day China Kungfu Tour

BeijingZhengzhouKaifengLuoyangXianShanghai

This 12 days China Kungfu Tour for tourist history and Chinese Kungfu interests to experience the Forbidden City Beijing, Shaolin Temple Dengfeng, Chinese Kungfu, Xian Terra Cotta Warriors & Horses, Shanghai Yuyuan Garden, Huangshan Yellow Mountains and more....

15-day Ancient China City Tour

15-day Ancient China City Tour

BeijingXianLhasaKunmingDaliLijiangShanghai

This 15 days Ancient China City Tour for visitor life time joy to see Beijing Great Wall, Xian Terra Cotta Army Warriors, Potala Palace Lhasa, Yunnan Lijiang, the Bund Shanghai, Yuyuan Garden and more....

11-day Luxury China Epicurean Tour

11-day Luxury China Epicurean Tour

BeijingXianChengduShanghaiHangzhouGuangzhou

This 11 days Luxury Epicurean China Tour for tourist foods and nature interests to experience the Chinese food trip, the Forbidden City Beijing, Xian Terra Cotta Warriors & Horses, Chengdu Panda, Sichuan food, Beijing Roast Duck, Shanghai Dim Sum and more....

18-day Landscape Treasure Tour of China

18-day Landscape Treasure Tour of China

Hong KongGuilinYangshuoKunmingLijiangChengduXianShanghai

This China treasure trip covers the top heritage attractions in Hong Kong, Guilin, Lijiang, Kunming, Chengdu, Xian and Shanghai with unique landscape of mountains and peaks, rivers and lakes, ethnic culture and buildings, Southern China always enjoy great popularity among travelers worldwide.

14-day Best China Panda Tour

14-day Best China Panda Tour

ChengduXianBeijingLhasa

This 14 days best China Panda vacation tour covers Sichuan Chengdu panda volunteer, Tibet, Xian, Beijing for tourist history & nature interests to view Chengdu Dujiangyan Panda bases, Potala Palace, Terra Cotta Warriors & Horses, The Forbidden City and more....

14-day Ancient China Heritage Wonder Tour

14-day Ancient China Heritage Wonder Tour

BeijingPingyaoTaiyuanXianShanghaiHuangshanHangzhou

This 14 days Ancient China Heritage & Wonder Tour for tourist history and nature interests to view The Forbidden City Beijing, Pingyao Ancient City Wall, Xian Terra Cotta Warriors & Horses, Shanghai Yuyuan Garden, Huangshan Yellow Mountains and more....

10-day China Culture Tour

10-day China Culture Tour

ShanghaiSuzhouHuangshanJingdezhen

This 10 days China Culture Tour for tourist culture and nature interests to view The Bund Shanghai, Suzhou Gardens, Shanghai Yuyuan Garden, China Porcelain, Huangshan Yellow Mountains and more....

15-day China Tea Tour

15-day China Tea Tour

ShanghaiHuangshanHangzhouWuyishanXiamenAnxiHong Kong

This 15 days China Tea Culture Tour for tourist tea and nature interests to experience the Bund Shanghai, Huangshan Yellow Mountains, Longjing Tea, Huangshan Maofeng, Green Tea, Wuyishan Mountain, Tieguanyin, Oolong Tea, Hong Kong and more....

15-day Ancient China Culture Journey

15-day Ancient China Culture Journey

BeijingDatongTaiyuanPingyaoXianLuoyangZhengzhouShanghai

Discover the great ancient Chinese civilization with series of top amazing sights and experience of culture and history in China!

Show More Results